Putning af børn

Børnepsykolog med fokus på søvnbesvær og indsovningsvanskeligheder

Mange forældre oplever vanskeligheder i forhold til putning af børn. Disse vanskeligheder indebærer ofte meget lange indsovningstider, hvor barnet ikke kan falde til ro, uden at forældrene er tilstede. Alt for lange puttesessioner eller kravet om, at barnet eller den unge skal lægge sig selv eller sove i sin egen seng, medfører for mange forældre stor frustration, og udvikler sig måske over tid til vanskelige, konfliktfyldte mønstre omkring putningen, som kan være vanskelige at bryde.

Læs mere om os her

Trivsel og sundhed

Betydningen af tidlig indlæring af gode søvnrutiner er væsentlig for barnets trivsel og sundhed både tidligt i livet, men måske også for senere trivsel. Forskningen peger på at søvnforstyrrelser og for lidt søvn ofte optræder sammen med mistrivsel, og også en her del psykiske lidelse og tilstande, hvorimod sund søvn som regel er afgørende for sund trivsel og evne til at fungere i hverdagen.

Fra spædbarnsalderen, gennem barndom og ungdom sker der stor udvikling både fysisk, psykisk og socialt, og sund søvn er meget væsentlig for sund udvikling og børns evne til at fungere i både sociale- og indlæringssituationer. Søvnen er i den henseende meget væsentlig for hjernens udvikling.

Hjernen fungerer som en slags vaskemaskine

Forskningsstudier viser at hjernen fungerer som en slags vaskemaskine, hvor væske strømmer igennem hjernen og vasker affaldsstoffer væk. Denne proces foregår mest aktivt under søvnen. Hvis søvnen ikke fungerer, ophober affaldsstofferne sig, hvilket reducerer hjernens funktion og øger risikoen for sygdomme.

Konsekvenserne af for lidt eller afbrudt søvn er mange. På kort sigt forringer det vores livskvalitet og funktionsevne i hverdagen med koncentrationsbesvær, problemer med overblik og hukommelse, irritabilitet og daglig træthed. På lang sigt er forstyrret søvn forbundet med øget risiko for udvikling af bl.a. stress, angst, depression, overvægt og andre både fysiske og psykiske lidelser og tilstande

Ved putning.dk har vi udviklet psykologiske rådgivningsforløb, der hjælper forældre til indlæring af gode putterutiner og hjælper til sund søvn ved børn og unge. Forløbene foregår som telefoniske eller onlinekonsultationer med en erfaren psykolog, og vil have varighed over typisk 12 -16 uger, afhængig af problematikken. Der vil ved første konsultation foregå udredning af problematik, og forløb vil igangsættes umiddelbart derefter. Indhold af forløb afhænger af barnets eller den unges alder samt problematikken omkring putning og søvn.

Betydningen af sund søvn og gode søvnvaner ved børn

Søvn er hjernens primære aktivitet de første leveår, og det er derfor meget vigtigt med sund søvn og gode søvnrutiner. Mange forældre oplever usikkerhed eller frustrationer når det handler om putning og søvnvaner ved børn, og der er gode grunde til at interessere sig for barnets eller den unges søvn.

Optimal søvn

2 – 12 mdr.: Mellem 9-12 timer om natten og 2-4 timers lur.
1 – 3 år: Mellem 10-11 timer om natten og 2-3 timers lur.
3 – 5 år: Mellem 11-12-timer om natten og måske en enkelt times lur eller ingen i løbet af dagen.
6 – 12 år: Mellem 9-11 timer om natten.
13 – 18 år: Mellem 8-9 timer om natten.

Hvorfor er det væsentligt at være opmærksom på børns søvnvaner?

  • Forskning indikerer at 25 procent af alle børn har søvnproblemer.
  • Vanskeligheder omkring putning og søvnproblemer ved børn påvirker både barnet og forældrene.
  • Vanskeligheder omkring putning og forstyrret søvn ved børn påvirker relationen mellem forældrene.
  • Sund søvn er en forudsætning for, at barnet kan fungere optimalt i sociale og indlæringssammenhænge
  • Søvnen påvirker børns fysiske, følelsesmæssige, indlæringsmæssige og sociale udvikling.
  • Søvnproblemer optræder ofte sammen med andre psykiske lidelser og tilstande
  • Dårlige putterutiner og forstyrret søvnmønster tidligt i barndommen kan være forbundet med fortsat usund eller forstyrret søvnmønster.
null

Typiske problematikker

Læs mere her

null

Ydelser

Læs mere her

null

Forløb

Læs mere her

null

Kontakt

Kontakt mig her

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os