Tilgang

Forløb ved putning.dk har en helt central forankring i en tilknytningsorienteret tilgang, men baserer sig herforuden på kognitiv-adfærdsterapi, samt yderligere metoder og teknikker fra mere krops- og sanseorienterede tilgange og mindfulness.

Den tilknytningsorienterede tilgang vægter forældre-barn relationen, og her særligt forældre-barn interaktionssystemet som væsentlig i forhold til at forstå og handle på barnets signaler og behov, samt væsentlig i forhold til regulering af barnets tanke- føle- og handlevirksomhed, og i det hele taget regulering af barnets nervesystem.

Den kognitive adfærdsterapi udgør en central ramme for forløbene i forhold til ændring af negative mønstre og adfærd omkring putningen, ændring af vaner og rutiner i forhold til putning og søvn, samt ændring af måske negative eller bekymrede tanker ved barnet, i fald dette er en del af problematikkerne omkring putning og søvn.

Metoder og teknikker fra mere krops- og sanseorienterede tilgange og mindfulness læres og anvendes gennem forløbene som hjælp til nedregulering af fysisk og psykisk uro og stress ved barnet/den unge, i det omfang dette er væsentlig for forløbet.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os