Ydelser

Vurderingssamtale (varighed 1-1,25 time):

Afklaring af problematik og interventionsbehov
(Der vil udover vurdering/afklaring, gives konkret rådgivning i forhold til problematik)

Pris: 1200 kr.

Efterfølgende konsultationer (varighed 30-40 min)

Efterfølgende konsultationer/forløb, giver mulighed for mere struktureret, over en periode, at arbejde med problematikker omkring putning/forstyrret søvnmønster. Dette kan tilvælges såfremt du/I, efter den indledende vurderingssamtale og den rådgivning der på baggund af denne er givet, oplever behov for yderligere hjælp/støtte til air arbejde mere struktureret med problematikken omkring putning/søvnproblematikken.

Pris: 600 kr. pr. session 

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os